Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/12/2017
A/A: 17 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση δεύτερης Αγέλης Λυκοπούλων:

1ο Σύστημα Προσκόπων Χίου, Περιφερειακής Εφορείας Χίου


Έγκριση Λειτουργίας Προσκοπικού Κέντρου:

Προσκοπικό Κέντρο Αλμυρού, Περιφερειακής Εφορείας Μαγνησίας 


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17_2017.pdf