Roverway 2018 – Διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/11/2017
A/A: 120 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Έχοντας ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της Ελληνικής Προσκοπικής Αποστολής στο Roverway 2018 που θα πραγματοποιηθεί στη Ολλανδία από 23 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου 2018 και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 52/15.5.2017, σας παραθέτουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν την Αίτηση Συμμετοχής μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2018. Δεδομένου ότι η δράση θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2018 με το στάδιο προετοιμασίας (σχηματισμός Φυλών, επικοινωνία μελών, επιλογή μονοπατιών κ.λπ.), μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις συμμετοχής μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το κατ’ άτομο κόστος συμμετοχής στη δράση έχει προϋπολογισθεί στο ποσόν των € 850,00 για τους συμμετέχοντες και στο ποσόν των € 750,00 για το Αρχηγείο της Αποστολής και τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται η οικονομική συμμετοχή στο Roverway, το αεροπορικό εισιτήριο και τα έξοδα εσωτερικής μετακίνησης στη Ολλανδία, η ταξιδιωτική ασφάλιση, τα υλικά της Αποστολής και τα αναμνηστικά. Το τελικό κατ’ άτομο κόστος συμμετοχής θα οριστικοποιηθεί μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων (για το οποίο θα ενημερωθούν σχετικά οι συμμετέχοντες), ωστόσο θα καταβληθεί προσπάθεια να μην υπάρξει κάποια μεταβολή σε αυτό.

Ειδικότερα για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων έχει προβλεφθεί πρόγραμμα καταβολής των ποσών με δόσεις, ως ακολούθως:

1. Ανιχνευτές/Ανιχνεύτριες, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Βαθμοφόροι  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: € 850,00

Καταβολή Α’ δόσης

€ 400,00

μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018

Καταβολή B’ δόσης

€ 250,00

μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018

Καταβολή Γ’ δόσης

€ 200,00

μέχρι 31 Μαρτίου 2018

 

2. Διεθνής Ομάδα Υποστήριξης (International Service Team) & Αρχηγείο Αποστολής 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: € 750,00

Καταβολή Α’ δόσης

€ 400,00

μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018

Καταβολή B’ δόσης

€ 200,00

μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018

Καταβολή Γ’ δόσης

€ 150,00

μέχρι 31 Μαρτίου 2018

 


Οι καταβολές των δόσεων θα γίνονται με κατάθεση στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004000 της ALPHA ΒΑΝΚ (ΙΒΑΝ: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «RW2018 – Επώνυμο συμμετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας στο fax 210 7236561 ή στο e-mail: [email protected].

Σημαντικές παρατηρήσεις:
1. Θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των δόσεων που προαναφέρθηκαν, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Σ.Ε.Π. για την Ελληνική Προσκοπική Αποστολή (καταβολές οικονομικής συμμετοχής στο Roverway, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων κ.ά.).
2. Η επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από τους υπευθύνους όλων των Κλιμακίων, συνοδευόμενη και από φωτοαντίγραφο διπλής όψης της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αποστέλλονται στο e-mail [email protected]
3. Τα επισυναπτόμενα, το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ή αντίγραφο του Ετήσιου Δελτίου Υγείας που έχει κατατεθεί στο Σύστημα του συμμετέχοντος) και η Ιατρική Βεβαίωση, πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 31η Μαΐου 2018. Επίσης, οι συμμετέχοντες, με δική τους μέριμνα, θα πρέπει να εκδώσουν την Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας (λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ika.gr/gr/infopages/opad/europaika_entypa.cfm).
4. Κατά την προετοιμασία της Ελληνικής Προσκοπικής Αποστολής ενδέχεται να απαιτηθεί η πραγματοποίηση προσυνάντησης. Σε τέτοια περίπτωση και με νέα Ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η Κεντρική Διοίκηση θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη, τόσο των εξόδων διοργάνωσης όσο και μέρους των εξόδων συμμετοχής και αν τούτο καταστεί δυνατό, θα κοινοποιηθεί με νέα Ανακοίνωση. Επιπλέον, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ. των Κλιμακίων τους να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερα Μέλη μας να βιώσουν την εμπειρία μιας διεθνούς δράσης και εξασφαλίζουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας μας στο Roverway.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της Ελληνικής Προσκοπικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με τον Αρχηγό της Αποστολής κ. Χρήστο Παπαφιλόπουλο, Αρχηγό Προσκοπικού Δικτύου του 1ου Σ.Π. Γλυφάδας (τηλ. 6948711264, mail: [email protected]).


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 120_2017.pdf
ΑΝ.120_AitisiRoverway.docx
ΑΝ.120_DeltioYgeiasRoverway.docx
ΑΝ.120_IatrikiVevaiosiRoverway.docx