Ορισμός Συμβούλου Δ.Σ. ως μέλος στην Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 10/11/2017
A/A: 115 / 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2017 όρισε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας τον Σύμβουλο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Νικόλαο Καραΐσκο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων (Άρθρο 8 – παρ. 1.β).

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 115_2017.pdf