Εκποίηση υλικών 9ου Πανελλήνιο Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών 2024

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/07/2024
A/A: 58 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

Μετά τη λήξη του 9ου Πανελλήνιου Τζαμπορέτο Ενωμοταρχών 2024, σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Διοίκηση εκποιεί σε χαμηλότερες τιμές από την αγορά τους, τα εξής υλικά:

Καστανιές έμφλοιες 3 μέτρων (διαμέτρου 6-8 εκ.) στην τιμή των € 4,00 (αν παραληφθούν από την Περδικόβρυση Παρνασσού) ή € 7,00 (αν παραληφθούν από το Π.Κ. Αγίου Ανδρέα).

Κάθε Σύστημα, Περιφερειακή Εφορεία ή Προσκοπικό Κέντρο, θα μπορεί να προμηθεύεται τα πιο πάνω είδη στις ποσότητες που επιθυμεί μέχρις εξαντλήσεώς τους, μετά από επικοινωνία με τον Έφορο Οικονομικών & Περιουσίας Γ.Ε. κ. Αχιλλέα Παχατουρίδη (τηλ.: 6948171535 – email: finance@sep.org.gr), είτε από την Περδικόβρυση Παρνασσού (την τελευταία ημέρα της δράσης) είτε από το Προσκοπικό Κέντρο Αγίου Ανδρέα.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό με αριθμό 362-002002-004000 της Alpha Bank (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000) και στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται «ΞΥΛΕΙΑ – Κλιμάκιο (π.χ. 1ο Σ.Π. ………)» ή στην Οικονομική Υπηρεσία του ΣΕΠ – Πτολεμαίων 1, 2ος όροφος.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 58_2024.pdf