16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό ΜΟΟΤ, Πορτογαλία

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/05/2024
A/A: 48 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία από τις 25 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2025 και ότι το Σ.Ε.Π. θα συμμετάσχει με επίσημη Εθνική Αποστολή.

Το World Scout Moot είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που φέρνει σε επαφή νέους Προσκόπους από διάφορες χώρες και περιοχές. Προωθεί τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές, την αλληλοκατανόηση και τη διεθνή φιλία. Είναι σχεδιασμένο για μέλη Προσκοπικών Δικτύων και ενήλικα στελέχη ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών. Πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελεί μια μοναδική και πλούσια εμπειρία. Το Moot περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων περιπετειωδών δράσεων στη φύση, πολιτιστικές ανταλλαγές, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν την προσωπική ανάπτυξη και τη διαπολιτισμική μάθηση. Το Moot αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την Προσκοπική Κίνηση καθώς προωθεί τις αρχές της Κίνησης, τη διεθνή συνεργασία, και παρέχει στους νέους ενήλικες μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Ενθαρρύνει επίσης τους συμμετέχοντες να γίνουν ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες και πρεσβευτές της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των λαών και των διαφορετικοτήτων.

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα μέλη, εν προκειμένω σε Μέλη Προσκοπικών Δικτύων αλλά και Ενήλικα Στελέχη, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν ως:

1. Συμμετέχοντες (Participants)
Στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορούν να συμμετάσχουν πρωτίστως Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., ηλικίας 18 έως 25 ετών (δηλαδή γεννημένοι μεταξύ 26.7.1999 και 25.7.2007). Στο πρώτο μέρος του Moot (Paths) οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε μικρότερες διεθνείς ομάδες και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένο μονοπάτι πραγματοποιώντας δραστηριότητες σε διαφορετικά μέρη, διάσπαρτα σ’ όλη την Πορτογαλία. Στο δεύτερο μέρος του Moot (Basecamp Programme), οι συμμετέχοντες και τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (International Service Team – IST) θα συγκεντρωθούν στην κεντρική κατασκήνωση, στο Πόρτο.

2. Μέλη Ομάδας Διεθνούς Υποστήριξης (International Service Team – IST)
Στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. ηλικίας άνω των 25 ετών (δηλαδή γεννημένοι πριν από τις 26.7.1999), οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσίες υποστήριξης που θα τους αναθέσει η οργανωτική επιτροπή του Moot. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά στα αγγλικά και να είναι πρόθυμα να βοηθήσουν όπου τους ζητηθεί. Δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Moot που θα ακολουθούν οι συμμετέχοντες, αλλά συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της Εθνικής Αποστολής. Τα μέλη της ομάδας διεθνούς υποστήριξης (International Service Team – IST) θα πρέπει ενδεχομένως να βρίσκονται στο χώρο του Moot λίγες μέρες νωρίτερα αλλά και να παραμείνουν λίγες μέρες αργότερα. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να ασχοληθούν θα ανακοινωθούν προσεχώς από την οργανωτική επιτροπή.

3. Μέλη του Αρχηγείου της Εθνικής Αποστολής (Contingent Management Team) 
Στο Αρχηγείο της Εθνικής Αποστολής θα συμμετάσχουν Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. ηλικίας άνω των 25 ετών (δηλαδή γεννημένοι πριν από τις 26.7.1999), οι οποίοι θα αναλάβουν αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης που θα τους αναθέσει ο Αρχηγός της Αποστολής. Ο αριθμός των μελών του αρχηγείου της αποστολής εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων. Εκτός από καλή γνώση της αγγλικής θα προτιμηθούν κάτοχοι Διακριτικού Δάσους Ανιχνευτών ή Προσκοπικού Δικτύου, με εμπειρία στην οργάνωση δράσεων στο εξωτερικό, και ευχέρεια να διαθέσουν τον αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία της Αποστολής. 

B. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. ανέθεσε την Αρχηγία της ελληνικής Αποστολής στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό ΜΟΟΤ στον κ. Γιάννη Δρη, Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ.1. Το Κατ’ Ενωμοτίες Σύστημα (Τhe Patrol System)
Οι συμμετέχοντες απ’ όλες τις εθνικές αποστολές θα χωριστούν σε International Patrols των δέκα ατόμων. Οι International Patrols θα ακολουθήσουν τις δραστηριότητες του Moot, ως μια παρέα νέων από όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να οργανωθούν πριν τη δράση με τη βοήθεια του διαδικτύου. Πέντε International Patrols συγκροτούν μία Φυλή (Tribe). Η Φυλή έχει κοινή ζωή καθ’ όλη της διάρκεια του Moot, τόσο στο πρόγραμμα των μονοπατιών (paths) όσο και στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης (basecamp programme) με σκοπό τη δημιουργία φιλίας και επιμερισμού των αρμοδιοτήτων διαβίωσης, προμήθειας φαγητού, διαιτολογίου και προετοιμασίας των καθημερινών γευμάτων.

Γ.2. Πρόγραμμα Εθνικής Αποστολής πριν και μετά το Moot
Αρκετές εθνικές αποστολές συνηθίζουν να προετοιμάζουν και να πραγματοποιούν πρόγραμμα είτε πριν την έναρξη του Moot είτε μετά τη λήξη του Moot. Επιθυμία της ελληνικής Εθνικής Αποστολής είναι να πραγματοποιηθεί παρόμοιο πρόγραμμα, η διαμόρφωση του οποίου θα καθοριστεί απ’ όλους τους συμμετέχοντες στην Εθνική Αποστολή.

Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στο Moot θα πρέπει μέχρι την 01.09.2024 να:
α) συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής και να την αποστείλουν μαζί με το αποδεικτικό καταβολής της πρώτης δόσης στο email: moot@sep.org.gr και 
β) συμπληρώσουν την ηλεκτρονική την φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/LWNUUoaKhgXdczqi6


Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot για όλους τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής, την μετακίνησης προς και από την Πορτογαλία, τη ταξιδιωτική ασφάλιση, τα αναμνηστικά της Εθνικής Αποστολής, το κόστος του πρόσθετου προγράμματος της Εθνικής Αποστολής και λοιπά οργανωτικά έξοδα. Διαμορφώνεται, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

Ε.1. Συμμετέχοντες
Το κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες (δηλαδή μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη, ηλικίας 18 – 25 ετών είναι 1.990,00 € και είναι καταβλητέο ως εξής: 

1η ΔΟΣΗ

έως

01.09.2024

2η ΔΟΣΗ

έως

01.12.2024

3η ΔΟΣΗ

έως

01.03.2025

ΣΥΝΟΛΟ

796,00

597,00

597,00

1.990,00


Ε.2. Μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (IST) και του επιτελείου της αποστολής (CMT)
Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης και του επιτελείου της αποστολής (δηλαδή Ενήλικα Στελέχη ηλικίας άνω των 25 ετών) είναι 1.790,00 € και είναι καταβλητέο ως εξής: 

1η ΔΟΣΗ

έως

01.09.2024

2η ΔΟΣΗ

έως

01.12.2024

3η ΔΟΣΗ

έως

01.03.2025

ΣΥΝΟΛΟ

716,00

537,00

537,00

1.790,00


Τα παραπάνω ποσά έχουν προϋπολογιστεί με σημερινές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων. Βάσει της τελικής τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου και του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων ενδέχεται η τελευταία δόση να τροποποιηθεί αναλόγως.

Θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των παραπάνω δόσεων, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Σ.Ε.Π. για την Ελληνική Αποστολή (καταβολές οικονομικής συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή του Moot, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, κ.ά.).

Οι καταβολές των δόσεων θα γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ALPHABANK: 362-002002-004000 (ΙΒΑΝ GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «MOOT2025 – ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο του καταθετηρίου της τράπεζας στο e-mail moot@sep.org.gr.

Σημαντικές σημειώσεις:
1. Για το ταξίδι στην Πορτογαλία, ως ταξιδιωτικό έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκυρο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν για κάποιο λόγο (π.χ. μη αναγραφή των ατομικών στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες κ.λπ.) το δελτίο ταυτότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, τότε απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ.
2. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν: 
α) Το τυχόν κόστος έκδοσης διαβατηρίου (εφόσον κριθεί απαραίτητο), που είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα. Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου θα πρέπει να καλύπτει και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Moot. 
β) Κόστος ατομικού εξοπλισμού. 
γ) Κόστος μετακίνησης προς και από το σημείο εκκίνησης / λήξης της δράσης (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών - Ελευθέριος Βενιζέλος).
3. Κατά την προετοιμασία της Ελληνικής Αποστολής ενδέχεται να απαιτηθεί η πραγματοποίηση δια ζώσης προσυνάντησης για γνωριμία και προετοιμασία των μελών της αποστολής. Σε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθούν όσοι δηλώσουν συμμετοχή με νέα επικοινωνία. Τα έξοδα αυτής της συνάντησης δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω έξοδα.
4. Η επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από τους υπεύθυνους όλων των κλιμακίων.
5. Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με τον Αρχηγό της Αποστολής. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται το ποσό των προκαταβολών, καθώς επίσης και της οποιασδήποτε δαπάνης, αγοράς ή προκαταβολής αεροπορικού εισιτηρίου, η οποία έχει ήδη καταβληθεί από το Σ.Ε.Π. 
6. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν και επιστρέφουν μαζί στην Αθήνα, τα εισιτήρια είναι ομαδικά και κανένα μέλος της Ελληνικής Αποστολής δεν θα εκδώσει μεμονωμένο εισιτήριο.

Οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ. των Κλιμακίων τους, να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών, εφόσον αυτές έχουν την οικονομική ευχέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας μας στο 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot και δίνεται η ευκαιρία σε Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη μας να βιώσουν τη σημαντική εμπειρία μιας μεγάλης παγκόσμια δράσης.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διαχείρισης της δράσης, αυτή υπόκειται, όπως όλες οι Προσκοπικές Δράσεις, στην τήρηση των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και στον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 16ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Moot μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοχώρο: https://worldscoutmoot.pt/
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την οργάνωση της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το email: moot@sep.org.gr και με τον Αρχηγό της Αποστολής, Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., κ. Γιάννη Δρη (τηλέφωνο επικοινωνίας 6977529882).

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 48_2024.pdf
ΑΝ.48_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΟΤ 2025.doc