Παράταση εγγραφών χρήσης 2023 στο e-finance

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/04/2024
A/A: 36 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κατόπιν διαπίστωσης ότι ορισμένα Κλιμάκια, δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν εγγραφές και αποδόσεις για το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος, η Κεντρική Διοίκηση προτίθεται να διατηρήσει ανοιχτή τη χρήση 2023 στο πρόγραμμα για λίγες ημέρες, διευκολύνοντας όλους όσους έχουν να κάνουν τις απαραίτητες συμπληρωματικές εγγραφές.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα μέχρι και την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 θα είναι το πρόγραμμα ελεύθερο, για να πραγματοποιηθούν εγγραφές για τη χρήση 2023 και να γίνουν αποδεκτές αποδόσεις που δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Στις 28 Μαΐου 2024 θα οριστικοποιηθούν οι εγγραφές και κατόπιν δεν θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω παρέμβασης, αλλαγής ή άλλης πρόσθετης εγγραφής.

Κατόπιν του κλεισίματος της οικονομικής χρήσης 2023 και της οριστικοποίησης των εγγραφών, άμεσα θα πραγματοποιηθεί και η μεταφορά των υπολοίπων των Κλιμακίων στην οικονομική χρήση του 2024.  

Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργειές σας, τηρώντας χωρίς παρέκκλιση το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 114 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36_2024.pdf