Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Σ.Ε.Π.

Press Office
Ημ/νια Έκδοσης: 20/11/2023

Νέο

Η ανανέωση της συνεργασίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος& Ενέργειας και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) επισφραγίστηκε, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2023, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά σε κοινές δράσεις δασοπροστασίας, αειφορικής διαχείρισης και αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος.

Τα αντικείμενα Συνεργασίας είναι:

§Η εκπαίδευση των νέων στη διαδικασία πυροφύλαξης και δασοπροστασίας.

§Η οργάνωση και υλοποίηση από το Σ.Ε.Π. δράσεων παρακολούθησης της υπάρχουσας κατάστασης των δασικών περιοχών, μέσω προγραμμάτων του Σ.Ε.Π., σε σχέση με τη φύση και τα δάση.

§Η υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος&  Ενέργειας, με την παροχή των απαραίτητων υλικών και ξυλείας, για την πραγματοποίηση των δράσεων δασοπροστασίας του Σ.Ε.Π.

§Η οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα προστασίας των δασικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης των νέων στη διαδικασία προφύλαξης και δασοπροστασίας και στην προετοιμασία εκδόσεων σχετικών με το δασικό περιβάλλον.

§Η διάθεση των Προσκοπικών Κέντρων του Σ.Ε.Π. για την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παιδιών και νέων, συλλόγων κ.α, με την συνδρομή ειδικά καταρτισμένων Ενηλίκων Στελεχών του Σ.Ε.Π.

§Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών του ΣΕΠ σε θέματα προστασίας δασών και δασικού περιβάλλοντος, αλλά και εκπαίδευσης σε θέματα προφύλαξης και δασοπροστασίας, στο πλαίσιο του Προσκοπικού Προγράμματος του Σ.Ε.Π. και κατά την διάρκεια των θερινών κατασκηνώσεων των Τμημάτων του σε ελεύθερους χώρους, δασικούς και μη.

 

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελος Γκουντούφας,  ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του Σ.Ε.Π. κ. Κωνσταντίνος Τάτσης κι ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. κ. Σταύρος Δημητρόπουλος.