Πρόσκοποι: Πάντα Ασφαλείς!

Press Office
Ημ/νια Έκδοσης: 28/03/2024

Νέο

Ο Προσκοπισμός συμβάλλει στην πνευματική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των νέων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

Καίρια προτεραιότητα για τον Προσκοπισμό αποτελεί η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών και των αφήβων που συμμετέχουν στο Προσκοπικό πρόγραμμα. Οι Πρόσκοποι κατανοούν ότι οι νέοι χρειάζονται ένα περιβάλλον το οποίο να τους προσφέρει ασφάλεια, ισοτιμία και προστασία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν πλήρως και να ανακαλύψουν τη δυναμική τους.

Οι Πρόσκοποι έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για την Ασφάλεια και την Προστασία των Μελών τους και αυστηρά πρωτόκολλα για την ασφαλή διεξαγωγή των Προσκοπικών δραστηριοτήτων. Κάθε πτυχή της Προσκοπικής δραστηριότητας σχεδιάζεται, οργανώνεται και πραγματοποιείται με βασικό γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των συμμετεχόντων.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων επενδύει στην εκπαίδευση ανήλικων και ενήλικων μελών για την αντιμετώπιση κινδύνων και την ανάπτυξη της αυτοπροστασίας. μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την πρωτοβουλία των νέων. σε πιθανές κρίσιμες καταστάσεις.

Η σειρά «Μείνε Ασφαλής» είναι ένα σύνολο από οδηγούς για τα ανήλικα μέλη των Προσκόπων, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες δοσμένες με εύληπτο τρόπο, σχετικά με το πώς τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να παραμένουν ασφαλείς στο διαδίκτυο, αλλά και στον πραγματικό κόσμο. Οι οδηγοί παρέχουν όλες τις κατάλληλες για κάθε ηλικία πρακτικές γνώσεις, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να αναφέρουν οτιδήποτε τα κάνει να αισθάνονται ανήσυχα ή φοβισμένα.

Περισσότερα...
             

Ο Προσκοπισμός με σταθερή δέσμευση στην ασφάλεια και την ευημερία, συνεχίζει να εργάζεται για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και τους νέους.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους οδηγούς της σειράς «Μείνε Ασφαλής» από τους πιο κάτω συνδέσμους: