Ομαδική Επιβράβευση Κοινοτήτων Ανιχνευτών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/03/2024
A/A: 33 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών, Άρθρο 6.8), σας γνωρίζουμε την έναρξη της διαδικασίας αποστολής των αιτήσεων σχετικά με την Ομαδική Επιβράβευση των Κοινοτήτων Ανιχνευτών για την προσκοπική χρονιά 2022-2023.
Στόχος του Προγράμματος Προόδου είναι η συμβολή του Ανιχνευτή στην επιτυχία των ομαδικών δράσεων της Κοινότητας Ανιχνευτών. Ο σκοπός των Ομαδικών Επιβραβεύσεων είναι η αναγνώριση από τη Γενική Εφορεία της σωστής λειτουργίας και δράσης της Κοινότητας Ανιχνευτών, η οποία εφαρμόζει όλα τα στοιχεία της μεθοδολογίας του Κλάδου Ανιχνευτών.

Ομαδικές Επιβραβεύσεις απονέμονται στις Κοινότητες Ανιχνευτών οι οποίες πραγματοποίησαν επιτυχώς τις παρακάτω δράσεις, στο πλαίσιο ενός ετήσιου Προγράμματος Δράσεων:
Μεγάλη Δράση Υπαίθρου
Παρουσίαση Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου
Τριήμερη Χειμερινή Εκδρομή
Δράση Προσφοράς
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για κάθε Κοινότητα Ανιχνευτών είναι ο Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών ή Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της αντίστοιχης Περιφερειακής Εφορείας. Αφού ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες ομαδικές ενασχολήσεις εντός της προσκοπικής χρονιάς 2022-2023 από την Κοινότητα Ανιχνευτών, επιβραβεύεται το Τμήμα με το διακριτικό των «Ομαδικών Επιβραβεύσεων», κατόπιν εισήγησης του Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών ή του Εφόρου Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.
Η Γενική Εφορεία ανακοινώνει κάθε χρόνο τις Κοινότητες Ανιχνευτών που πληρούν τα κριτήρια για να τους απονεμηθεί η Ομαδική Επιβράβευση και οι Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριές τους φέρουν στην Προσκοπική Στολή το αντίστοιχο διακριτικό σήμα.

Οι Αρχηγοί Κοινοτήτων παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. ([email protected]), τα εξής:
Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση,
Μια φωτογραφία για κάθε μια προϋπόθεση (τέσσερις συνολικά),
Τέσσερις φωτογραφίες από τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου που να δείχνουν Πρωτογενή Έρευνα, Προσφορά, Περιπέτεια μέσω της Ανίχνευσης Φύσης και Ψυχαγωγία στον τόπο που έγινε η Μεγάλη Δράση Υπαίθρου,
Την πρόσκληση της Παρουσίασης της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου και
Τα στοιχεία του Αρχηγού (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και τον αριθμό των Ανιχνευτών/τριών της Κοινότητας.
Με επόμενη Ανακοίνωση μετά τη συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω, η Γενική Εφορεία θα ανακοινώσει τις Κοινότητες Ανιχνευτών που πληρούν τα κριτήρια για να τους απονεμηθεί Ομαδική Επιβράβευση για την προσκοπική χρονιά 2022-2023.

Η βράβευση των Κοινοτήτων Ανιχνευτών στις οποίες θα απονεμηθεί Ομαδική Επιβράβευση για την προσκοπική χρονιά θα γίνει στο πλαίσιο της 39ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, στις 9-11/5/2024.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχουμε κίνητρα στους Ανιχνευτές και στις Ανιχνεύτριές μας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις ομαδικές δράσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών, επιτυγχάνοντας έτσι τη συμβολή μέσω αυτών στη βελτίωση των ικανοτήτων τους και στην προαγωγή της συνεργατικότητας και του ομαδικού πνεύματος.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33_2024.pdf
AN. 33 Έντυπο-Ομαδικών-Επιβραβεύσεων.docx