Τροποποίηση στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/03/2024
A/A: 32 / 2024

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου 2024, ενέκρινε τροποποίηση στον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων. 

Η τροποποίηση αφορά στα εξής σημεία:
Αλλαγή των ορίων ηλικίας των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου
Λειτουργία Προσκοπικού Δικτύου Πόλης και Προσκοπικού Δικτύου σε συνεργασία Συστημάτων

Σκοπός των ανωτέρω αλλαγών είναι η εύρυθμη λειτουργία των Προσκοπικών Δικτύων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Κλάδου.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32_2024_.pdf