ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 09/02/2024

Περίληψη πρακτικών ΔΣΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Από 19.7.2023 έως 16.12.2023Πρακτικό 12/19.07.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συγκρότηση Επιτροπών Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 
o Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων
o Επιτροπή Νομικής Υποστήριξης
o Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση προσφοράς για τον καθαρισμό του γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στη Ραφήνα
Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρεία Green Pixel
Λήψη απόφασης για τη διαφημιστική καμπάνια στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το MoP πρόγραμμα Αναθεώρησης του Προσκοπικού Προγράμματος
Λήψη απόφασης για την ετήσια συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 2023-2024 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 64 /21.07.2023)
Σύνθεση Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 65/21.07.2023)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Σ.Ε.Π. – Σ.Ε.Ο. για την υλοποίηση της δράσης «Μηδενίζουμε τις αποστάσεις»
Συζήτηση για την ανάπτυξη-αξιοποίηση-έσοδα της Ακίνητης Περιουσίας / Ορισμός Ομάδας Εργασίας
Πρόταση για Safe from Harm Panel
Ανακοίνωση Κ.Ε.Π.Π.Ε. - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων (Ανακοινώσεις: 66/25.07.2023, 82/28.09.2023, 95/26.10.2023, 107/16.11.2023)Πρακτικό 13/09.08.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου στο ΔιδυμότειχοΠρακτικό 14/31.08.2023
Κατ’ εξαίρεση έγκριση υποψηφιότητας για τη διαδικασία ανάδειξης Π.Ε. Δυτικής ΜακεδονίαςΠρακτικό 15/16.09.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εξουσιοδότηση νομικού συνεργάτη Σ.Ε.Π. 
Οικονομική Ενημέρωση 
Εκποίηση οχήματος ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π.
Κήρυξη άγονης διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πώλησης Ακινήτων με αρ. πρωτ. 452/2023 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 84/03.10.2023)
Έγκριση Άρσης Εντολής Διοίκησης
Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 101/03.11.2023)
Ενημέρωση για το 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
Ενημέρωση για την υποβολή της ενδιάμεσης αναφοράς προόδου του επιχορηγούμενου από το MoP προγράμματος Αναθεώρησης Προσκοπικού Προγράμματος 
Έγκριση έκδοσης «ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ» (Ανακοίνωση: 77/21.09.2023)
Αναθεώρηση Προσκοπικού Προγράμματος – Ενημέρωση για την Εκπαιδευτική Πρόταση του Σ.Ε.Π. και τον ενιαίο τρόπο Προγραμματισμού για όλους του ΚλάδουςΠρακτικό 16/21.10.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Λήψη απόφασης για περαιτέρω νομικές ενέργειες της υπόθεσης του περιοδικού Hustler
Θέματα Προσωπικού
Οικονομική Ενημέρωση 
Έργο πυρασφάλειας στο Π.Κ. Αγίου Ανδρέα (Α.Π. 681/20.12.023)
Έγκριση – αποδοχή ένταξης έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας» για το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Έγκριση δαπάνης θερμομόνωσης και λοιπών εργασιών για το ακίνητο του Αγίου Νικολάου
Έγκριση δαπάνης ανάπτυξης νέων λειτουργικοτήτων στο e-sep
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό γραφείο της μετακίνησης των συμμετεχόντων της 75ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους στην Μ. Βρετανία (Α.Π. 575/30.10.023)
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της TRADEGROUP Ε.Ε. – μισθώτρια ακινήτου Πρέβεζας
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 96/30.10.2023)
Έγκριση τελικού κειμένου Κανονισμού Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 101/03.11.2023)
Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. σε διεθνείς δράσεις
Ενημέρωση για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο MoP – Emergency Grant
Ενέργειες για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σ.Ε.Π. 
Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικών Συστημάτων
Τροποποίηση Κανονισμού Προσκοπικών Κέντρων (Ανακοίνωση: 99/03.11.2023)
Νέος ρόλος Εθελοντής 4 Εβδομάδων
Έγκριση περιεχομένου για την έκδοση του βιβλίου «Εκατό χρόνια και βάλε» 
Ανακαίνιση γραφείου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στην Αριδαία
Προγραμματισμός έκτακτης συνεδρίασης με θέμα την Αναθεώρηση του Οργανισμού Σ.Ε.Π.
Ορισμός εντεταλμένου Συμβούλου για την Ασφάλεια και Προστασία Μελών Σ.Ε.Π.
Ανάθεση εργασιών προσωπικού Σ.Ε.Π.Πρακτικό 17/11.11.2023
Έγκριση προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Προσκοπικής Στολής
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 105/16.11.2023)
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 38ης Π.Α.Π.Ε.
Ορισμός μελών Εσωτερικής Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Μελών (Ανακοίνωση: 9/06.02.2024)
Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης (Ανακοίνωση: 106/16.11.2023)
Θεσμοθέτηση Ειδικής Εκπαίδευσης «Προετοιμασία Μελών Σ.Ε.Π. για δράσεις εξωτερικού – Scout Passport”
Συζήτηση για την Αναθεώρηση του Οργανισμού Σ.Ε.Π.Πρακτικό 18/26.11.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Παροχή εξουσιοδότησης στη δικηγόρο κα Μαρίνα Σερεμετάκη για την υπόθεση ακινήτου επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Έγκριση προσφοράς για τη συμμόρφωση του Σ.Ε.Π. με τις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων χρησιδανεισμού ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στους Τσάκους Πέλλας
Συμπλήρωση Εσωτερικής Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας Μελών ΣΕΠ 
Πρωτόκολλο Σ.Ε.Π. 
Οικονομική Ενημέρωση 
Επαναξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών Προσκοπικής Στολής 
Λήψη απόφασης για την έκθεση οικονομικού ελέγχου στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. των ετών 2012 – 2013
Έγκριση δαπάνης κατασκευής σκεπής στο Π.Κ. ΠΥ-ΒΑ
Έγκριση αναθεωρημένης δαπάνης ανάπτυξης νέων λειτουργικοτήτων στο e-sep 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 117/18.12.2023)
Ορισμός Αρχηγού Ελληνικής Αποστολής στο 16th World Scout Moot – Πορτογαλία, 15/7 – 3/8/2025
Έγκριση προϋπολογισμού 39ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής ΕνημέρωσηςΠρακτικό 19/16.12.2023
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση κατάθεσης έγκλησης για το podcast του spotify
Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία Baker Tilly
Έγκριση συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Διδυμοτείχου – Εξουσιοδότηση
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 118/22.12.2023)
Οικονομική Ενημέρωση 
Ενημέρωση για την υποβολή του απολογισμού του MoP – Emergency Grant for floods in Thessaly
Έγκριση δαπάνης κατασκευής στεγάστρου στο Π.Κ. Αγίου Ανδρέα 
Κήρυξη άγονης διαδικασίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων της 75ης Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους – Α.Π. 575/30.10.2023
Έγκριση οικονομικού απολογισμού Εθνικής Αποστολής στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
Έγκριση αναθεωρημένου προϋπολογισμού Roverway 2024
Συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικού Συμβούλου για το ακίνητο της οδού Ιπποκράτους – Ενημέρωση πορείας εργασιών υλοποίησης σύμβασης μίσθωσης
Ορισμός ενός (1) Μέλους στην Κ.Ε.Π.Π.Ε.
Συζήτηση θεμάτων Ιστορικού Αρχείου
Θέματα Προσωπικού
Συγκρότηση Πανελλήνιου Κύκλου Αρωγών Μελών – ΠΑ.Κ.Α.Μ. & συζήτηση για την τροποποίηση του Κανονισμού Αρωγών Μελών
Τροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης (Ανακοίνωση: 6/23.01.2024)
Έγκριση προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής (Α.Π. 678/19.12.023)
Έγκριση πρόσκλησης ενδιαφέροντος πρόσληψης υπαλλήλου Προσκοπικού Πρατηρίου – Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης (Α.Π. 677/19.12.023)
Ανακήρυξη Επίτιμου Μέλους Σ.Ε.Π.
Τροποποίηση Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 5/22.01.2024)
Μπλούζες Δ.Σ.
Earth Tribe EU Project

 

b     Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023.pdf