ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 05/02/2024

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛΗ

π. ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Σ.Ε.Π.,

π. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ,

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π. και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ.pdf