ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 25/01/2024

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Οδηγικής και Προσκοπικής Οικογένειας 

ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π. 

και

Κάτοχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, όπου ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα της εκλιπούσης και στη συνεργασία της με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η εκλιπούσα, κόρη ης Ειρήνης Καλλιγά, ιδρύτριας του Ελληνικού Οδηγισμού και εγγονή του Αρχιπροσκόπου Αντωνίου Μπενάκη, είχε ταυτίσει τη ζωή της με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού του οποίου είχε διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενική Έφορος. 

Οι δύο Οργανισμοί, πρεσβεύοντας τις ίδιες Αρχές και Αξίες, συμπορεύονται και συνεργάζονται για ένα περίπου αιώνα προσφέροντας στους νέους της πατρίδας μας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μακρά σχέση της με την Προσκοπική Κίνηση, καθώς και του συζύγου της αειμνήστου Μαρίνου Γερουλάνου.

Κατόπιν αυτών,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία της
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη της
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ.pdf