ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 19/12/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

π. Αναπληρωτή Εφόρου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

π. Αναπληρωτή Περιφερειακού Εφόρου Θεσσαλονίκης και

π. Τοπικού Εφόρου Κεδρηνού Λόφου Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.pdf