Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/11/2017
A/A: 15 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στις συνεδριάσεις της 20ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Δεύτερης Αγέλης Λυκοπούλων:
1ου  Σύστηματος Προσκόπων Ιωαννίνων, Περιφερειακής Εφορείας Βορειοδυτικής Ελλάδος.  

Αναστολή Λειτουργίας Συστημάτων:
2ου Συστήματος Προσκόπων Κοζάνης, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Μακεδονίας.
2ου Συστήματος Προσκόπων Ιλίου, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής.

Παρακαλούνται οι Έφοροι Οικονομικών & Περιουσίας των Περιφερειακών Εφορειών Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Αττικής να προβούν στην άμεση παραλαβή των υλικών και των οικονομικών βιβλίων και στοιχείων των ανωτέρων Συστημάτων και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής να κοινοποιηθεί στην Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας της Γενικής Εφορείας. 


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15_2017.pdf