Το Σ.Ε.Π. φορέας υποδοχής εθελοντών στο πρόγραμμα Regeneration

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/01/2018
A/A: 14 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσκλήθηκε από την ReGeneration και την ethelon να συμμετάσχει ως φορέας υποδοχής εθελοντών στο νέο σχήμα κοινωνικής προσφοράς του προγράμματος Regeneration: New Volunteering Scheme.

Tο ReGeneration είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 6μηνης αμειβόμενης απασχόλησης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε ταλαντούχους νέους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και να ξεχωρίσουν στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει ως στόχο να γεφυρώσει το κενό μεταξύ νέων ταλαντούχων πτυχιούχων και των εταιρειών, οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν στους σημερινούς αποφοίτους τις δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες.

Είναι μια ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, μια πρωτοβουλία του World Economic Forum και δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην καταπολέμηση τόσο της νεανικής ανεργίας, όσο και του φαινομένου του ‘brain drain’, της τάσης δηλαδή των νέων αξιόλογων πτυχιούχων να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει 6μηνη αμειβόμενη απασχόληση σε πολυεθνικές και μικρομεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα, 56 ώρες εκπαίδευσης με έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς σε επιλεγμένες Μ.Κ.Ο.

Το Σ.Ε.Π. θα αποτελέσει έναν από τους επιλεγμένους μη κερδοσκοπικούς φορείς, στους οποίους οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτές τις 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις συνεργαζόμενες Μ.Κ.Ο. και επιλέγουν οι ίδιοι τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν ως εθελοντές. Από την Regeneration έχουμε ενημερωθεί ότι 14 άτομα έχουν δηλώσει πως επιθυμούν να προσφέρουν τις 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς τους στο Σ.Ε.Π.  

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές θα απασχοληθούν σε Προσκοπικά Συστήματα της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας και θα βοηθήσουν σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Προσκοπικού Συστήματος, καθώς και στην προετοιμασία και υλοποίηση του Προσκοπικού Προγράμματος των Τμημάτων (δεν θα συμμετέχουν σε εκδρομές ή κατασκηνώσεις). Οι Αρχηγοί των Προσκοπικών Συστημάτων με τα οποία θα συνεργαστούν οι εθελοντές έχουν την υποχρέωση να τηρούν ένα παρουσιολόγιο για τις ώρες που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι εθελοντές, καθώς και για το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες έλαβαν μέρος, ούτως ώστε όταν ολοκληρωθεί η συνεργασία να υπάρχει ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της ενέργειας.

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων που επιθυμούν να φιλοξενήσουν εθελοντή του προγράμματος Regeneration να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018, στην κα Μαρία Μπενά (τηλ: 210-7290097, mail: [email protected]), στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την ευκαιρία που δίνεται σε νέους ανθρώπους να γνωρίσουν την αποστολή και το έργο του Προσκοπισμού και παράλληλα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που μεγάλοι και σοβαροί οργανισμοί αναγνωρίζουν τον ρόλο του Προσκοπισμού στη νεολαία και στην κοινωνία μας.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14_2018.pdf