Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/01/2018
A/A: 13 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Ζαχαρίας

Αθανάσιος

10221

Υπαρχηγός Προσκοπικού Κέντρου ΠΥ ΒΑ

Λασκαρίδης

Αλκιβιάδης

2034291

Υπαρχηγός Προσκοπικού Κέντρου ΠΥ ΒΑ


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Χατζοπούλου

Άννα

9704803

Αρχηγός 5ου Συστήματος Προσκόπων

Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και επίτευξη των στόχων τους.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13_2018.pdf