Ασφαλιστική κάλυψη των Μελών του Σ.Ε.Π. στις Προσκοπικές Δράσεις

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/01/2018
A/A: 9 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική για δέκατη συνεχή χρονιά παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος για τα Μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

H Εταιρεία, αναγνωρίζοντας την άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με το Σ.Ε.Π., αναβαθμίζει από φέτος τις καλύψεις που παρέχει, οι οποίες διαμορφώνονται ως ακολούθως:
(α) Αναγνωριζόμενα έξοδα για κάθε Μέλος σε κάθε ατύχημα € 150,00 (από € 100,00) 
(β) Σε περίπτωση νοσηλείας συνεπεία ατυχήματος η ομαδική ασφάλιση του Σ.Ε.Π. παρέχει επιπλέον € 300,00 στα αναγνωριζόμενα έξοδα.

Η διαδικασία αποζημίωσης παραμένει η ίδια:
Δήλωση ατυχήματος από τον Αρχηγό της δράσης,
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (του κηδεμόνα σε περίπτωση που το μέλος είναι ανήλικο),
Φωτοτυπία προσκοπικής ταυτότητας,
Φωτοτυπία τραπεζικού βιβλιαρίου (1η σελίδα) ή εκτύπωση εικόνας από το e-banking όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος του λογαριασμού (για την κατάθεση των χρημάτων),
Πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις και
Ιατρική γνωμάτευση.

Σας θυμίζουμε επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι ανωτέρω παροχές είναι να έχει καταβληθεί η Ετήσια Συνδρομή (απογραφή) Μέλους Σ.Ε.Π.
Προκειμένου να καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π., με σημείωση στο φάκελο «για Εθνική Ασφαλιστική».

Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει και τα Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (μέχρι το 75ο έτος της ηλικίας τους).


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9_2018.pdf