Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/01/2018
A/A: 2 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενική Εφορεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων

Ένωση Παλαιών Προσκόπων 3ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νέας Ιωνίας, Περιφερειακής Εφορείας Μαγνησίας.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2_2018.pdf