Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/10/2017
A/A: 14 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
- Ένωση Παλαιών Προσκόπων 1ου Σ.Π. Βύρωνα Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Αττικής.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14_2017.pdf