Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/10/2017
A/A: 106 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Καψούλης

Δημήτριος

22374

Περιφερειακός Έφορος Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

Μανασσής

Παναγιώτης

7307422

Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης

Αποστολάκης

Ιωάννης

9702407

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Δυτικής Κρήτης

Ελευθεριάδης

Περικλής

98035746

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Μητρονίκας

Λεόντιος

98034383

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε. Βορειοδυτικής Ελλάδος


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Φίσκα

Βασιλική

202048

Έφορος Πληροφορικής Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας


ΑΡΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Χαρατσάρης

Κωνσταντίνος

11240

Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε., λόγω παραιτήσεως

Διοματάρης

Κωνσταντίνος

11090

Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. λόγω αντικατάστασης

Κουρής

Ιωάννης

20469

Έφορος Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος Γ.Ε., λόγω παραιτήσεως

Γεωργιάδης

Γεώργιος

15058

Αν. Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Γ.Ε., λόγω παραιτήσεως

Ζακυνθινός

Αντώνιος

19622

Αν. Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. λόγω αντικατάστασης

Μούρτζος

Γεώργιος

2026799

Αν. Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. λόγω αντικατάστασης

Παπαφιλόπουλος

Χρήστος

22239

Γραμματέας Εφορείας Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., λόγω παραιτήσεως


Στους Βαθμοφόρους, στους οποίους χορηγείται Εντολή Διοίκησης εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.

Στους μέχρι σήμερα συνεργάτες μου Εφόρους της Γενικής Εφορείας επιθυμώ να τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους και εύχομαι να ενώσουμε τις δυνάμεις σε άλλα προσκοπικά μονοπάτια για το καλό της Κίνησης.Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 106_2017.pdf