Ορθή Επανάληψη της Εγκυκλίου 11/2017 με θέμα «Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς 2017 – 2018»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/10/2017
A/A: 13 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Με την παρούσα επαναλαμβάνεται ορθά η Εγκύκλιος 11/2017, με θέμα «Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς 2016 –2017».
Οι τροποποιήσεις / διορθώσεις που έχουν γίνει αναφέρονται με πλάγια μπλε χρώματος γράμματα.
Επίσης στο τέλος της παρούσης Εγκυκλίου εμπεριέχεται ο πίνακας των Προσκοπικών Συστημάτων που πέτυχαν αύξηση ίση ή μεγαλύτερη του 10%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και δικαιούνται της αντίστοιχης έκπτωσης στην τρέχουσα απογραφή.

Στην απογραφή της προσκοπικής χρονιάς που πέρασε, ο αριθμός των απογεγραμμένων Μελών του Σ.Ε.Π. παρουσιάζει αυξητική δυναμική και αυτό μας γεμίζει όλους αισιοδοξία και προσδοκία για την ανάπτυξη του Ελληνικού Προσκοπισμού με στόχο περισσότερα παιδιά και νέοι να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
ΚΑΙ 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ  Ή ΙΣΗΣ ΤΟΥ 10% ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. 2016 – 2017.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13_2017.pdf