Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 2017

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/09/2017
A/A: 97 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Για όγδοη συνεχή χρονιά η Vodafone πραγματοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρίας, το πρόγραμμα World of Difference. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε δεκαπέντε (15) κατοίκους της χώρας μας τη δυνατότητα να εργαστούν για έξι μήνες σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, για να υλοποιήσουν συγκεκριμένο έργο που θα έχουν συναποφασίσει με τον εκάστοτε οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη καίριων αναγκών της κοινωνίας. Από τον Σεπτέμβριο 2010 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει στηρίξει 54 νικητές, που εργάστηκαν στον Μ.Κ.Ο. της επιλογής τους σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κρήτη, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πάρο και Πρέσπες, προσφέροντας σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία. Και για τη φετινή χρονιά η εταιρεία απευθυνόμενη στα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας μας, επέλεξε μεταξύ άλλων να απευθυνθεί στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Ενήλικα Στελέχη και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων ανά την Ελλάδα που διακρίνονται από ενθουσιασμό, δέσμευση και δυναμισμό και μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, τη γνώση και τα αναγκαία προσόντα για την υλοποίηση του έργου που προτείνουν, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρουν τους στο πρόγραμμα έως την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, αποστέλλοντας παράλληλα ηλεκτρονικά στο Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο, κ. Α. Ευσταθίου (nefstathiou@sep.org.gr), Βιογραφικό Σημείωμα και ένα σύντομο γράμμα με τους λόγους που θεωρούν ότι πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους υποψηφίους του προγράμματος, καθώς και με την ιδέα για την πραγματοποίηση ενός έργου που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σε συνεργασία με το Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απογεγραμμένα μέλη του Σ.Ε.Π., 18 ετών και άνω, κάτοικοι Ελλάδας, με άριστη γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να εργαστούν (αν εγκριθεί η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα) στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για μία περίοδο 6 μηνών συνεχόμενα, από τον Ιανουάριο 2018. Έπειτα από αξιολόγηση οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη με στόχο να επιλεγούν τα άτομα που θα αποτελέσουν την πρόταση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων προς τη Vodafone.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Vodafone http://www.vodafone.gr/worldofdifference και  τηλεφωνικά στο 210-7290097 (κ. Μαρία Μπενά).

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97_2017.pdf