Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/09/2017
A/A: 95 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

21η ΣΧΟΛΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
1 – 2/4 & 28/4 – 1/5/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΠΥ ΒΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΙΜΝΗ ΒΕΡΛΙΓΚΑ 
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 25/08/2017

39η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
19- 21/5/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΠΥ ΒΑ.
ΑΡΧΗΓΟΣ:Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 06/09/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 95_2017.pdf