Μεγάλη Σύνθετη Δράση του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου «π.δ.*17 … όπως λέμε Παρέα Δυνατή»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/08/2017
A/A: 89 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Η προετοιμασία της 2ης Μεγάλης Σύνθετης Δράσης του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, «π.δ.*17» συνεχίζεται.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 82/2017, ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες για τη δράση:

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα θα χαρακτηρίζεται από τις τρεις λέξεις Χαρά – Εξέλιξη – Παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν σχέση με συνεργασίες που θα γίνουν σε επίπεδο συλλόγων, φορέων και ΜΚΟ με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την ανακάλυψη καλών πρακτικών και τη χρησιμοποίηση αυτών στην καθημερινότητα καθενός από τους συμμετέχοντες, ως ενεργού πολίτη. Ακόμη, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εργαστήρια προόδου και εξέλιξης για την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι καταλαμβάνει το πεδίο της ανίχνευσης φύσης, χωρισμένο σε δύο μέρη. Στη θάλασσα αρχικά, με ταξίδι δύο ημερών προς την Νοτιοδυτική Κέρκυρα χρησιμοποιώντας ιστιοπλοϊκά σκάφη και στην ανίχνευση της Λιμνοθάλασσας Κορισσίων ακολουθώντας το μονοπάτι του υδροβιότοπου και με ποδήλατα και παρατηρώντας-μελετώντας παράλληλα την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν, τέλος, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως και οι πολιτιστικές ανακαλύψεις που προσφέρει η Κέρκυρα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα Μέλη και οι Αρχηγοί Προσκοπικών Δικτύων, καθώς και οι Έφοροι Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Π.Ε., για να συμμετάσχουν στη δράση πρέπει να:
·        είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας,
·        έχουν συμπληρώσει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έντυπο 1),
·        έχουν συμπληρώσει τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (έντυπο 2) και να
·        έχουν καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή τους στη δράση μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα Μέλη και οι Αρχηγοί Προσκοπικών Δικτύων, καθώς και οι Έφοροι Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Π.Ε. πρέπει να στείλουν τη συνημμένη ατομική αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση scout.network@sep.org.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η οικονομική συμμετοχή κατ’ άτομο στη δράση έχει οριστεί στα εβδομήντα Ευρώ (€ 70,00). Η οικονομική συμμετοχή περιλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής, αναμνηστικών, προγράμματος και μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της δράσης. Δεν καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης από και προς το χώρο της δράσης στην Κέρκυρα.

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής πρέπει να γίνει µε κατάθεση στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. ή στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHAΒΑΝΚ 362-002002-004000 (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «Π∆ 2017 - Ονοματεπώνυμο συµµετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας στο fax 210 7236561 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση scout.network@sep.org.gr.

Συντονιστής της 2ης Μεγάλης Σύνθετης Δράσης του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, «π.δ.*17» είναι ο Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε. κ. Αλέξανδρος Χριστοδουλάρας.
Τον τομέα προγράμματος έχει αναλάβει ο Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε. κ. Μανώλης Τσαβδάρης (6936624283), τον τομέα της διοικητικής μέριμνας ο Π.Ε. Κέρκυρας κ. Γιάννης Δρης (6977529882) και τον τομέα επικοινωνίας η Αναπληρώτρια Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου Γ.Ε. κ. Κωνσταντίνα Λυγίζου (6945204942).
Η ομάδα πλαισιώνεται από έμπειρα ενήλικα στελέχη του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου από όλη την Ελλάδα.

Τα Προσκοπικά Δίκτυα γιορτάζοντας 10 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα και τα 100 χρόνια των Rovers παγκοσμίως, δίνουν ως σημείο συνάντησης την Κέρκυρα.

Τον Οκτώβριο, από τις25 έως τις 29, τα Μέλη και τα ενήλικα στελέχη του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου θαανακαλύψουν, θα εξελιχθούν, θα δράσουν και τελικά θα γίνουν μια Παρέα Δυνατή!
Στο π.δ.*17…


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 89_2017.pdf
ΑΝ.89_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΔ 2017.doc
ΑΝ.89_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΔ17.doc