Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/08/2017
A/A: 88 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχεται η πιο κάτω Διοικητική Μεταβολή:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΡΓΟΥ:

Λαδάς

Ηλίας

 

Υπεύθυνος του Γραφείου Αξιοπλοΐας Σ.Ε.Π.

Κωνσταντίνος

Τσολακίδης

 

Μέλος της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

Στους ανωτέρω Βαθμοφόρους, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88_2017.pdf