Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/08/2017
A/A: 85 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία την Εκπαίδευση που ακολουθεί και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

55η ΣΧΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
21 – 23/4 & 27/4 - 1/5/017
ΤΟΠΟΣ: ΒΑΣΗ Ν/Π Ν. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Μ. ΜΗΤΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 28/7/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85_2017.pdf