Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/07/2017
A/A: 78 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές

Δείτε το επισυναπτόμρνο Αρχείο. 

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78_2017.pdf