Η Κ.Ε.Π.Π.Ε.συγκέντρωσε φάρμακα για τους Γιατρούς του Κόσμου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/07/2017

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Πέντε κούτες με φάρμακα για διάφορες παθήσεις και έκτακτες ανάγκες, συγκέντρωσε η Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) σε συνεργασία με τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων από την Αττική, και κυρίως αυτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση των Χορωδιών της Κ.Ε.Π.Π.Ε. στις 10 Ιουνίου 2017, καθώς επίσης της Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και της Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων Άργους.
Οι πέντε κούτες θα προωθηθούν άμεσα στους Γιατρούς του Κόσμου στα πλαίσια της Καλής Πράξης 2017 της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος.
Θερμά ευχαριστούμε επίσης όσα φαρμακεία και ιδιώτες προσέφεραν σκευάσματα, συμμετέχοντας έτσι στην προσπάθεια μας να υποστηρίξουμε το έργο των Γιατρών του Κόσμου.