Ορισμός Συμβούλου Δ.Σ. ως μέλος στην Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/06/2017
A/A: 72 / 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2017 όρισε 
ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Κωνσταντίνο Μπάζα,σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών
Προσκόπων (Άρθρο 8 – παρ. 1.β).

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 72_2017.pdf