Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/06/2017
A/A: 71 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχεται η πιο κάτω Διοικητική Μεταβολή:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Νασσόπουλος Χαράλαμπος 15557 Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας 
Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Στον πιο πάνω Βαθμοφόρο, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων του.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 71_2017.pdf