Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών της 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 22/06/2017
A/A: 707 / 2017

Προκήρυξη

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών στους συμμετέχοντες στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2107290046, 210-7232165), μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00’.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


Επισυνάψεις

707_22.6.2017_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
707_22.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ.pdf
707_22.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ.pdf
707_22.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ.pdf
707_22.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ.pdf