Γενική Συνέλευση Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 09/06/2017

Νέο

Το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) πραγματοποίησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα την 41η Τακτική Γενική Συνέλευσή του. Στις εργασίες της Συνέλευσης παρευρέθησαν 381 μέλη της Προσκοπικής Κίνησης από όλη την Ελλάδα και συμμετείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που περιλάμβανε η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης:
•    Έγκριση Απολογισμού Έργου Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π. για το έτος 2016.
•    Έγκριση αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 και 2015 μετά της σχετικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
•    Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2016 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
•    Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
•    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης.
•    Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (15 Τακτικών και 4 Αναπληρωματικών) για θητεία τεσσάρων ετών, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 (http://www.sep.org.gr/el/normal/el/normal/1029/ViewAnnouncement).

Η προσέλευση 381 μελών από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας αλλά και από τον απόδημο Ελληνισμό αποτελεί αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα του Σ.Ε.Π. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διήρκεσαν σχεδόν 24 ώρες και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Προεδρείου της Συνέλευσης,  της Εφορευτικής Επιτροπής και στο προσωπικό του Σ.Ε.Π. που έφεραν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο με επαγγελματισμό και συνέπεια.