Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/06/2017
A/A: 602 / 2017

Προκήρυξη


Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος –τηλ: 2107290046, 210-7231218), μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00’.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


Επισυνάψεις

602_7.6.2017_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Β_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Δ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ε_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ζ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf
602_7.6.2017_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Η_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΛΠΙΔΑ 2017.pdf