Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 28/05/2017
A/A: 63 / 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι η 41ηΤακτική Γενική Συνέλευση, που συνήλθε την 27η Μαΐου 2017, εξέλεξε από τον πίνακατων 35 υποψηφίων τα 15 τακτικά και τα 4 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αποτελούντο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την 28η Μαΐου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος                                   Ισίδωρος Κανέτης
Αντιπρόεδρος                              Εμμανουήλ Απλαδενάκης
Αντιπρόεδρος                              Ιωάννης Σπύρου
Γενικός Γραμματέας                       Χριστόφορος Μητρομάρας
Γενικός Έφορος                                   Ζαχαρίας Αντωνιάδης
Οικονομικός Σύμβουλος                  Ηλίας Λουλούδας
Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας       Νικόλαος Καραΐσκος
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων          Μαριάνα Φράγκου
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων        Κωνσταντίνος Εφραιμίδης
Αναπλ.Γενικός Γραμματέας              Κωνσταντίνος Μπάζας
Αναπλ.Γενικός Έφορος                   Κωνσταντίνος Πατινιωτάκης
Μέλη                                         Βάσω Κόλλια
                                                Νικόλαος Μάστορας Γκουλέμας
                                                Παντελής Προμπονάς
                                                Γεώργιος Χουρδάκης

Ως Αναπληρωματικά Μέλη εξελέγησαν κατά σειρά οι κ.κ.:
Νικόλαος Χαλιάσος,
Δέσποινα Παπαθεοδούλου,
Ιωάννης Κασμίρογλου και
Κωνσταντίνος Τάτσης.

 

Με πυξίδα τις Αρχές και αίσθημα ευθύνης το νέο ΔιοικητικόΣυμβούλιο του Σ.Ε.Π. είναι έτοιμο να συνεργαστεί και να προσφέρει έμπρακτα γιατο καλύτερο του Ελληνικού Προσκοπισμού, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 63_2017.pdf