Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/05/2017
A/A: 61 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

49η ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
27/4-1/5/2017
ΤΟΠΟΣ: ΜΕΣΟΡΡΟΥΓΙ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Μ. ΜΙΧΑΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 24/05/2017


51η ΣΧΟΛΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ
27/4– 1/5/2017
ΤΟΠΟΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Φ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 24/05/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.
 

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 61_2017.pdf