Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικής Εκπαίδευσης “Προετοιμασία μελών Σ.Ε.Π. για διεθνείς δράσεις – Προσκοπικό Διαβατήριο (Scout Passport)”

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/11/2023
A/A: 108 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2023, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε το Θεματολόγιο και τις Οδηγίες Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης “Προετοιμασία Μελών Σ.Ε.Π. για διεθνείς δράσεις – Προσκοπικό Διαβατήριο (Scout Passport)”.

Σκοπός της εκπαίδευσης αποτελεί η σωστή προετοιμασία των Ενήλικων Στελεχών του Σ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε δράσεις του εξωτερικού, τόσο σε επίπεδο Τμήματος (Κατασκήνωση Ομάδας Προσκόπων, Μ.Δ.Υ., Μ.Σ.Δ.-Ταξίδι), όσο και σε ατομικό επίπεδο ως εκπρόσωποι του Σ.Ε.Π. (σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, συνέδρια κ.λπ.). Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τις Διεθνείς Προσκοπικές Σχέσεις, στην κατανόηση των θεσμών του Παγκόσμιου Οργανισμού της Προσκοπικής Κίνησης και στη σφαιρική πληροφόρηση για τα τρέχοντα διεθνή θέματα που απασχολούν την Κίνηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των συμμετεχόντων, ώστε να προάγουν την ιδέα της παγκόσμιας διάστασης του Προσκοπισμού στα Τμήματά τους.

Η εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών μας στα παραπάνω ζητήματα, είναι απαραίτητη για κάθε δράση/παρουσία μας στο εξωτερικό και παρακαλώ για τη συμμετοχή κάθε Ενηλίκου Στελέχους σε αυτή, στην περίπτωση σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής Προσκοπικής δράσης στο εξωτερικό.


Συνημμένο: Θεματολόγιο και Οδηγίες Οργάνωσης & Λειτουργίας Ειδικής Εκπαίδευσης “Προετοιμασία μελών Σ.Ε.Π. για διεθνείς δράσεις – Προσκοπικό Διαβατήριο (Scout Passport)”
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108_2023.pdf
ΑΝ.108_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (SCOUT PASSPORT).pdf