Αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/11/2023
A/A: 17 / 2023

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Η Ιωάννα Αποστόλου και η Στέλλα Δανδέλη εκπλήρωσαν μ’ επιτυχία τις υποχρεώσεις τους και ονομάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων:

Πρόσκοπος του Κόσμου-Scout of the World.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους και νέες να έρθουν σε επαφή με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το περιβάλλον, η κοινοτική ανάπτυξη και η ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν στον πολίτη του κόσμου.

Για την υλοποίηση του απαιτούνται δύο στάδια: η Ανακάλυψη Προσκόπου του Κόσμου και η Εθελοντική Υπηρεσία Προσκόπου του Κόσμου και η απονομή της διάκρισης αυτής θα γίνει σε ειδική τελετή. 

Σας συγχαίρω για την ολοκλήρωση της προσπάθειας σας, πρωτίστως όμως διότι κάνατε πράξη την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17_2023.pdf