ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 10/11/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
 

Που είχε διατελέσει

 

Αρχηγός του 33ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών,

 

Τοπικός Έφορος  Ακροπόλεως Π.Ε. Αθηνών,

 

Έφορος Σχολών Γ.Ε.,

 

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ./ Σ.Ε.Π. και

 

Κάτοχος του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα

 

 α π ο φ ά σ ι σ ε

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα
- Να παραστεί εκπρόσωπος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του

Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.pdf