Κανονισμός Ασφάλειας και Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/11/2023
A/A: 101 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2023, ενέκρινε τον Κανονισμό Ασφάλειας και Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Π., αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και την προστασία των Μελών του, τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος Σ.Ε.Π., καθώς και των Ενηλίκων Μελών του.

Στον Κανονισμό, ο οποίος συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις κατευθυντήριες γραμμές (Safe from Harm) που έχουν δοθεί για το θέμα αυτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.), αλλά και τη γνώμη ειδικών επιστημόνων σε θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και νομικών, κωδικοποιούνται οδηγίες και διαδικασίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ασφάλεια των Μελών μας αλλά και για την προστασία του Ιδρύματος. Ο Κανονισμός θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλώ άπαντες για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 101_2023.pdf