ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 02/10/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

εν ενεργεία Υπαρχηγού 1ου Συστήματος Προσκόπων Θρακομακεδόνων,

π. Αρχηγού 1ου Συστήματος Προσκόπων Θρακομακεδόνων,
 
π. Υπαρχηγού Κοινότητας 2ου Σ.Π. Κηφισιάς,

π. Αρχηγού Προσκοπικού Δικτύου 2ου Σ.Π. Κηφισιάς,

π. Εφόρου Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής και

εν ενεργεία Αναδεικνυόμενου Μέλους Γ.Σ.

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία του
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.pdf