Πανελλήνιες Συναντήσεις Εφόρων Κλάδων Περιφερειακών Εφορειών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/08/2023
A/A: 69 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Με την έναρξη της νέας Προσκοπικής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις των Εφόρων Κλάδων και των Εφόρων Προσκοπικού Προγράμματος όλων των Περιφερειακών Εφορειών.

α. Στην Αθήνα την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, στο Π.Κ. Αγίου Ανδρέα, για τις Π.Ε. της Αττικής, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, Λέσβου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ανατολικής Κρήτης και Δυτικής Κρήτης και

β. Στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, στο Π.Κ. Χορτιάτη, για τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Βορειοδυτικής Ελλάδος και Κέρκυρας. 

Στις συναντήσεις μπορούν να μετέχουν και οι Περιφερειακοί Έφοροι ή οι Αναπληρωτές τους. 

Η διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι οκτώ ώρες (11.00 – 19.00) και τα θέματα θα είναι:

Προγραμματισμός, ενημέρωση και η συζήτηση για τα θέματα κάθε Κλάδου

Διαβούλευση σε στάδια που έχουν προχωρήσει για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος. 

Η επιλογή της πραγματοποίησης δύο συναντήσεων έγινε για λόγους οικονομίας χρόνου και κόστους. 

Η Κεντρική Διοίκηση θα καλύψει σημαντικό μέρος του κόστους μετακινήσεων, μέσω του προγράμματος "MoP για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό, κάθε Π.Ε. θα πρέπει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2023, να γνωστοποιήσει τους συμμετέχοντες (υπόψη κ. Νεκτάριου Τσεσμελόπουλου τηλ.: 6944758823 – e-mail: [email protected]), σύμφωνα  με σχετική ενημέρωση που θα αποσταλεί προς τους Π.Ε. 

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, ώστε να ξεκινήσει δυναμικά η νέα Προσκοπική χρονιά και να οργανωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι επόμενες ενέργειες μας στα θέματα που αφορούν το Προσκοπικό Πρόγραμμα.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69_2023.pdf