Έκδοση πινακίδων & αδειών κυκλοφορίας σε τρέιλερ & μπαγκαζιέρες

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/07/2023
A/A: 10 / 2023

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την έκδοση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας σε τρέιλερ και μπαγκαζιέρες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:
Όσα Συστήματα διαθέτουν τρέιλερ για τη μεταφορά του σκάφους τους ή μπαγκαζιέρα για τη μεταφορά των υλικών τους θα πρέπει να προμηθευτούν επιπλέον άδεια κυκλοφορίας αλλά και πινακίδες κυκλοφορίας για τα ανωτέρω ρυμουλκούμενα, ανεξάρτητα από την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος που τα ρυμουλκεί.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας θα πρέπει οι Αρχηγοί Συστημάτων να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Κεντρική Διοίκηση (dxasilidi@sep.org.gr), με κοινοποίηση στην Περιφερειακή τους Εφορεία:
1. Το τιμολόγιο αγοράς του τρέιλερ ή της μπαγκαζιέρας ή τα τιμολόγια αγοράς των υλικών κατασκευής του τρέιλερ ή της μπαγκαζιέρας 
2. Τον αριθμό πλαισίου του τρέιλερ ή της μπαγκαζιέρας 
3. Τα στοιχεία του ατόμου που θα εξουσιοδοτηθεί για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
4. Έγγραφο του Αρχηγού Συστήματος με το οποίο θα δηλώνεται το Κλιμάκιο που θα χρησιμοποιεί το τρέιλερ ή τη μπαγκαζιέρα

Στη συνέχεια η Κεντρική Διοίκηση θα εκδίδει και θα αποστέλλει στον Αρχηγό Συστήματος τα σχετικά έγγραφα/υπεύθυνες δηλώσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ο Αρχηγός Συστήματος θα πρέπει να αποστέλλει στη Κεντρική Διοίκηση και κοινοποίηση στην Περιφερειακή Εφορεία ηλεκτρονικά αντίγραφό της.

Παρακαλώ όλους για την πιστή εφαρμογή της Εγκυκλίου.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10_2023.pdf