ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 25/07/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά την αναγγελία της εκδημίας της

ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO και Προέδρου του σωματείου «Ελπίδα-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο»,

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, όπου ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα της εκλιπούσης και στη συνεργασία της με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στο πλαίσιο του συμφώνου Συνεργασίας του Σ.Ε.Π. με το σωματείο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» από το 2019.
Οι δύο Οργανισμοί, πιστοί στο καθήκον τους απέναντι στον συνάνθρωπο, πρεσβεύοντας τις ίδιες αρχές και αξίες, συστρατεύονται στον αγώνα για την ανακούφιση του παιδικού πόνου και στη διαμόρφωση ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μακρά σχέση της με την Προσκοπική Κίνηση, καθώς και του συζύγου της ο οποίος είναι τακτικό μέλος της Γενικής συνέλευσης του Σ.Ε.Π.
Κατόπιν αυτών,

α π ο φ ά σ ι σ ε

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα.
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη της.
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ.pdf