ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/07/2023

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

π. Αρχηγού Ομάδας Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας,

π. Προέδρου Ε.Κ.Σ. 14ου Συστήματος Προσκόπων Αθηνών και

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να παραστεί εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. στην εξόδιο ακολουθία του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ.pdf