Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/07/2023
A/A: 63 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2023 αποφάσισε τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διοίκησης, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων. Η εισήγηση για τις εν λόγω βελτιώσεις διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Σχεδίου Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. και αφού προηγήθηκε γόνιμη διαβούλευση με τους Περιφερειακούς Εφόρους. 

Σημειώνονται κύρια σημεία αλλαγών:
1. Μειώνεται το όριο της απογεγραμμένης δύναμης του Τμήματος για την χορήγηση 4ης Εντολής Υ.Α.Λ. και 4ης Εντολής Υ.Ο.Π. Συγκεκριμένα, 4η Εντολή Υ.Α.Λ. και 4η Εντολή Υ.Ο.Π. μπορούν να χορηγούνται όταν η απογεγραμμένη δύναμη του Τμήματος είναι από 19 ή και περισσότερα Λυκόπουλα ή Πρόσκοποι, αντί των 25 που ίσχυε μέχρι σήμερα. (ενσωματώνεται η Εγκύκλιος 3/2023).
2. Θεσμοθετείται και εισάγεται στον Κανονισμό Διοίκησης το ετήσιο Πανελλήνιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων, το οποίο θα πραγματοποιείται διά ζώσης ή υβριδικά, με τη συμμετοχή Ενηλίκων Στελεχών και Μελών Προσκοπικών Δικτύων, από 18 ως 26 ετών, από όλες τις Περιφερειακές Εφορείες, με σκοπό τη μελέτη και εξέταση θεμάτων που αφορούν την συμμετοχή των νέων στην Προσκοπική Κίνηση.
3. Τα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών, εκτός από τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην Προσκοπική Κίνηση στο χώρο της Περιφερειακής Εφορείας, θα περιλαμβάνουν επίσης δράσεις που καλλιεργούν τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των Ενηλίκων Στελεχών, ιδέες για πρόγραμμα και εργαστήρια. Ο προγραμματισμός της Περιφερειακής Εφορείας δεν θα πραγματοποιείται στο συνέδριο, αλλά θα υλοποιείται μέσω των συναντήσεων των Κλάδων και των Ειδικοτήτων της Π.Ε., καθώς και μέσω του Συμβουλίου Εφόρων και Α.Σ.
4. Μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται να έχουν Εντολή Διοίκησης τα Ενήλικα Στελέχη, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες αναδείξεων. Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία ανάδειξης του Α.Σ. προϋπόθεση είναι οι 8 μήνες Εντολής Διοίκησης αντί των 12 μηνών όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και για τη διαδικασία ανάδειξης του Π.Ε. οι 16 μήνες Εντολής Διοίκησης αντί των 2 ετών όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι 8 εκ των ως άνω μηνών Εντολής Διοίκησης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο έτος πριν την ανάδειξη.
5. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της διαδικασίας ανάδειξης Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γ.Σ. του Σ.Ε.Π. και εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα και με διαδικασία που διασφαλίζει την μυστικότητα της ψήφου και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. Η δυνατότητα αφορά σε όλες στις αναδείξεις εκπροσώπων, ήτοι Ενηλίκων Στελεχών, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 63_2023.pdf