Τροποποίηση στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/05/2017
A/A: 60 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2017 ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων που αφορούν στην περιγραφή καθηκόντων των μελών της Ομάδας Συντονισμού των Ε.Π.Π. και την εναρμόνιση με διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 60_2017.pdf