Μακρόχρονη Μίσθωση ακινήτου στην οδό Ιπποκράτους και Μεθώνης Ένα δώρο για το αύριο – Μια προσδοκία που γίνεται πράξη

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 31/05/2023
A/A: 52 / 2023

Ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης η υπογραφή της Σύμβασης Μακρόχρονης Μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του Σ.Ε.Π. στην οδό Ιπποκράτους 89 και Μεθώνης, μεταξύ της ανωνύμου εταιρίας με της επωνυμία ENARTE HOSPITALITY Μονοπρόσωπη Α.Ε. και του Σ.Ε.Π. Τη Σύμβαση υπόγραψαν ο κ. Σωτήριος Κωνσταντόπουλος εκ μέρους της ENARTE HOSPITALITY και ο κ. Γιώργος Χουρδάκης Πρόεδρος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., παρουσία μελών του Δ.Σ., μελών της Νομικής Επιτροπής του Ιδρύματος και του Διευθυντή των Υπηρεσιών κ. Νάσου Ευσταθίου.

Λίγα λόγια για το ακίνητο

Το εν λόγω ακίνητο είναι μια τριώροφη κατοικία κατασκευής του 1925. Αποτελείται από μικρό υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και ένα δώμα, έχει δε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΕΧΩΔΕ (αποφ. 79710/5152/1992 (Δ’1013)). Περιήλθε στην ιδιοκτησία του Σ.Ε.Π. κατόπιν δωρεάς του αείμνηστου Σάββα Κέντρου το 1956. 

Στο κτήριο στεγαζόταν το 2ο Σύστημα Προσκόπων Λυκαβηττού έως το 1999 και τμήμα του ισογείου είχε χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα. Μετά το σεισμό του 1999 το κτήριο εγκαταλείφτηκε, αφού χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνο και ακατάλληλο προς χρήση. 

Από το 2010, το σύνολο των χώρων παραμένει κενό και έχουν διακοπεί οι αντίστοιχες παροχές κοινής ωφελείας. Την ίδια εποχή τοποθετήθηκε ικρίωμα (σκαλωσιά) στις 2 προσόψεις του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των διερχομένων (πεζών και οχημάτων) από τυχόν καταπτώσεις τμημάτων και υλικών του κτηρίου. Συνέπεια της παλαιότητας και του ετοιμόρροπου του κτηρίου, τα τελευταία 18 χρόνια χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε σοβαρούς κινδύνους αστικής ευθύνης από την κατάσταση του κτηρίου και πραγματοποιήθηκαν αρκετές εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής. Το συνολικό κόστος για τη συντήρηση, στατικές μελέτες, ικριώματα, σφράγιση κουφωμάτων, πρόστιμα και λοιπά έξοδα υπερβαίνει το ποσό των € 70.000. Ο δε κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος ήταν διαρκής από την πτώση των σοβάδων και άλλων υλικών, με μεγάλους νομικούς κινδύνους για το Σ.Ε.Π. 

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 2002, αρχιτεκτονική προμελέτη αρχιτέκτονα Γιάννη Κίζη, Δρ. Ε.Μ.Π., dip Conservation I.A.A.S., Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Μετά από ενέργειες του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. το 2002, εκπονήθηκε αρχιτεκτονική προμελέτη του αρχιτέκτονα Γιάννη Κίζη, ομότιμο καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π., βάση της οποίας εκδόθηκε το ΦΕΚ (αριθ. 46298/588/2002 (Δ’151)), με το οποίο προβλέπεται η ανακατασκευή και η αξιοποίηση του ακινήτου με την στατική ενίσχυση και διαρρύθμιση του υπάρχοντος διατηρητέου κτηρίου, και την προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος πρόσθετου κτηρίου, με συνολική δόμηση 1140,40 μ2.

Τα τελευταία 20 χρόνια έγιναν αρκετές προσπάθειες από αρκετές διοικήσεις του Σ.Ε.Π. να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης του ακινήτου αυτού, οι οποίες λόγω οικονομικών και άλλων συγκυριών δεν κατόρθωσαν να υλοποιηθούν και να καταλήξουν σε συμφωνία. Το παρόν Δ.Σ. ξεκίνησε ένα νέο κύκλο προσπαθειών το φθινόπωρο του 2022, με την πρόσκληση και την διερεύνηση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε 14 κατασκευαστικές εταιρείες με αντίστοιχο ενδιαφέρον. 

Το έργο των διαπραγματεύσεων ανέλαβε μια επιτροπή που όρισε το Δ.Σ. και αποτελείτο από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ Κώστα Τάτση, τον Σύμβουλο Ακινήτου Περιουσίας κ. Θοδωρή Κεφαλά, τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα μέλος του Ιδρύματος και τη νομική υποστήριξη του δικηγόρου κ. Αντώνη Σταθάκη.

Μετά από αρκετούς μήνες διαπραγμάτευσης και επιλογών, καταλήξαμε σε συμφωνία με την εταιρεία ENARTE HOSPITALITY. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27 Μαΐου 2023, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και την γνωμάτευση της νομικής μας επιτροπής, το Δ.Σ. ενέκρινε τη Σύμβαση Μακρόχρονης Μίσθωσης με την παραπάνω εταιρεία, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της. Στη 47η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο, τις προσπάθειες και ενέργειες που μεσολάβησαν και την συμφωνία που επετεύχθη. Με την υπογραφή της σύμβασης στις 28 Μαΐου 2023, η ENARTE HOSPITALITY αναλαμβάνει πλέον το έργο για την αξιοποίηση του ακινήτου μας στην «Ιπποκράτους».

Βασικά Στοιχεία της Σύμβασης Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 40 έτη και το ετήσιο μίσθωμα από το 1ο μέχρι και το 10ο μισθωτικό έτος καθορίζεται στο ποσό των € 22.000. Από το 11ο μέχρι το 20ο μισθωτικό έτος καθορίζεται στο ποσό των € 36.000 και από το 21ο μέχρι το 40ο μισθωτικό έτος το ποσό καθορίζεται στο ποσό των €48.000. Η μισθώτρια εταιρία θα προβεί στην αναπαλαίωση του κτηρίου και την ανοικοδόμησή του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως γραφεία, ξενοδοχειακό κατάλυμα και χώρους εστίασης. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δυο ετών, όπου θα αρχίσει και η καταβολή του μισθώματος. 

Η επισκευή, η στατική ενίσχυση και διαρρύθμιση του υπάρχοντος διατηρητέου κτηρίου, καθώς και η ανέγερση του νέου κτηρίου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση 46298/588/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ, με δαπάνη της μισθώτριας εταιρείας.

Το ακίνητο μετά την παρέλευση των 40 ετών επιστρέφει στο Σ.Ε.Π. προς χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση. 

Το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. θα συστήσει μια επιτροπή τεχνικού συμβούλου για την παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών και την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Εντός του διατηρητέου κτηρίου θα παραχωρηθεί χώρος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως γραφεία από το Σ.Ε.Π.

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά. Κυρίως:

Εξοικονόμηση των ετήσιων εξόδων συντήρησης, καθαρισμού και ασφάλισης του κτηρίου.
Αποφυγή των διοικητικών προστίμων και άλλων νομικών κυρώσεων, από τυχόν αστοχίες και καταπτώσεις υλικών. 
Αποκατάσταση της εικόνας του κτηρίου που επιβάρυνε τους περίοικους και δυσφημούσε το Σ.Ε.Π. 
Αποκατάσταση – διάσωση ενός διατηρητέου κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. 
Συμβολή στην αναβάθμιση της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.
Αύξηση της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π.
Εμπορική αξία με σημερινές τιμές μεγαλύτερης των € 5.000.000 
Περισσότερα από € 1.500.000 στο ταμείο του Σ.Ε.Π κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Δυνατότητα για μελλοντική επιχειρηματική ευκαιρία για το Σ.Ε.Π. και αξιοποίηση από την απόκτηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού κτηρίου. Με την υπογραφή αυτής της Σύμβασης ένα όνειρο, μια προσδοκία πολλών δεκαετιών για την Κίνηση γίνεται πράξη. Ικανοποιείται η προσπάθεια είκοσι και πλέον ετών από τις διοικήσεις του Ιδρύματος. Έρχεται ένα τέλος στην αποφυγή των κινδύνων, των εξόδων και στη σταδιακή απαξίωση περιουσίας του Ιδρύματος. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και αξιοποιείται ένα αξιόλογο ακίνητο, στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίως όμως, εξασφαλίζεται η περιουσία του Ιδρύματος και ένα σταθερό εισόδημα που θα το ωφεληθούν οι επόμενες γενεές των Προσκόπων στο Προσκοπικό Πρόγραμμα, με την ενίσχυση του Προσκοπικού Έργου. Είναι ένα δώρο για το αύριο του Σ.Ε.Π.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν με πολύ ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και αγάπη για το Σ.Ε.Π., όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων και ιδιαίτερα, τα μέλη της επιτροπής που συστήθηκε για αυτό, τον Κώστα Τάτση, τον Θοδωρή Κεφαλά, τον Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα και τον Αντώνη Σταθάκη.

Ευχή όλων μας είναι να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από την εξέλιξη αυτού του έργου, τόσο για την μισθώτρια εταιρεία, όσο και το Σ.Ε.Π., με την πεποίθηση να επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι προσδοκίες όλων. 
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 52_2023.pdf