Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης περιόδου 2023-2027

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/05/2023
A/A: 51 / 2023

Ανακοίνωση

Σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/ΦΕΚ 115Α/12.05.2014) άρθρο 20, η 47η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε το Σάββατο 27.5.2023, εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τετραετή θητεία,  μέχρι το 2027, ως εξής:

1. Χρονόπουλος Δημήτριος
2. Αδαμαντίδου Δήμητρα 
3. Νασσόπολουλος Χαράλαμπος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Κουλπαλίδη Δερμάτη Ευαγγελία
2. Θεολόγης Κωνσταντίνος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχαριστίες στα απελθόντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης κ.κ. Θεοδοσίου Ζηνοβία και Μακρυβέλιο Ευάγγελο,  τα οποία με το έργο τους συνέβαλαν στη βελτίωση των διαδικασιών τήρησης των κανόνων καλής οικονομικής διαχείρισης και λογιστικής τάξης του Ιδρύματος.

Παράλληλα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον επανεκλεγέντα κ. Δημήτρη Χρονόπουλο και στους νεοεκλεγέντες κ.κ. Αδαμαντίδου Δήμητρα και Νασσόπουλο Χαράλαμπο, με την διαβεβαίωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, θα διευκολύνουν και θα συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην ευόδωση των εργασιών τους.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 51_2023.pdf