Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2023

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/04/2023
A/A: 36 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 έως την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023, στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα.

Προκειμένου να συμμετάσχουν Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες στη Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ιεραρχικά στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. μέχρι τις 12 Ιουνίου 2023 τα συνημμένα έντυπα, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, βεβαιωτικά ανιχνευτικών εργαστηρίων και επιτυχούς παρακολούθησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης. Στην περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα θα συμπληρωθεί στην πορεία θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουλίου 2023. Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και το αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ποσού € 70,00 (το κόστος συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης) στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHA BANK (IBAN: GR 02 0140 3620 3620 0200 2004 878) να έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά. Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σαν αιτιολογία η φράση «ΕΘΝ-23» και το ΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος. Αιτήσεις πέραν της 12ης Ιουνίου 2023 δε θα γίνουν δεκτές. Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του/της Ανιχνευτή/Ανιχνεύτριας στη Διαδικασία θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί όλες οι προθεσμίες και να έχουν αποσταλεί όλα τα αντίστοιχα έγγραφα. 
Τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση explorers@sep.org.gr και η ταχυδρομική αποστολή των πρωτοτύπων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 5 Ιουλίου 2023.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων, Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών είναι:
1. ΗΛΙΚΙΑ Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γεννηθεί μετά τις 31.12.2004 και να έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της Κοινότητάς του/της.
2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.

Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι η πανδημία του COVID-19 επηρέασε ιδιαίτερα την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προσκοπικών δράσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την τρέχουσα προσκοπική χρονιά, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σημαντικά ο προγραμματισμός τόσο των Κοινοτήτων Ανιχνευτών όσο και των ανηλίκων και ενηλίκων μελών μας. 
Για τον λόγο αυτό, λαμβανομένων υπόψη και των ημερομηνιών διεξαγωγής της προσεχούς Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους, να σημειωθεί ότι οι Ανιχνευτές/τριες της Γ’ τάξης του Λυκείου θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν ακόμη και εάν λείπει από τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους μία (1) χειμερινή εκδρομή και μια (1) Μεγάλη Δράση.
Η παραπάνω εξαίρεση αποφασίσθηκε με σκοπό να δοθεί στις Ανιχνεύτριες και στους Ανιχνευτές που ολοκλήρωσαν ήδη την Γ’ τάξη του Λυκείου η δυνατότητα παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες να συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους. Στην περίπτωση που κάποιος/α Ανιχνευτής/τρια ολοκλήρωσε τη Β’ τάξη του Λυκείου και πληροί τις προϋποθέσεις τότε θα μπορέσει να συμμετέχει (χωρίς καμία έλλειψη στο βιογραφικό του).

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Κοινότητα, σε μια σύντομη ατομική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει τα επτά (7) λεπτά και επιπρόσθετα καλούνται σε συνεργασία με τον Όμιλό τους να ασχοληθούν και να παρουσιάσουν ένα θέμα που θα τους δοθεί από τη διαδικασία μέσα σε δέκα (10) λεπτά με οδηγίες που θα τους δοθούν. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες από την ίδια Κοινότητα Ανιχνευτών, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι η παρουσίαση ομαδικών δραστηριοτήτων θα γίνει ατομικά. Τέλος στη φετινή Διαδικασία Ανάδειξης θα έχουν οι συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και με τους Βαθμοφόρους μέσα από μια «Συνάντηση Γνωριμίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (Μέρος 3ο – Κλάδος Ανιχνευτών) ορίζεται πενταμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2023, την οποία θα αποτελούν οι κ.κ.:
Λένα Αποστόλου, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.,
Βαλεντίνος Μαντζούτσος, Βοηθός Γενικός Έφορος, 
Μαίρη Γιαννακοπούλου, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Β/Δ Ελλάδας,
Γεράσιμος Μαζαράκης, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
Αλέξανδρος Βανταράκης, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου.

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη της οργάνωσης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2023 και της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36_2023.pdf
ΑΝ.36_1_ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ.doc
ΑΝ.36_2_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 2020 2023.pdf
ΑΝ.36_3_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2020 2023.doc
ΑΝ.36_4_ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 2023.docx